ព័ត៍មាន

សិស្ស​វិទ្យាល័យ​អាច​រក​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​បរទេស​តាម​របៀប​ណា?

សិស្ស​វិទ្យាល័យ​អាច​រក​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​បរទេស​តាម​របៀប​ណា?

October 17, 2017 02:54 PM

មាន​ទីស្នាក់ការ​អន្តរជាតិ​ក្នុង​ទីក្រុង​ឡុងដ៍ United World Colleges (UWC) ជា​ចលនា​នៃ​ការ​អប់រំ​មួយ​មាន​វិទ្យាល័យ​ចំនួន​១៤ ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ចំនួន​១៤០​លើ​សកលលោក​។

ស្នេហា និង​ផ្លូវភេទ

៨ ចំណុចដែលនាំឱ្យជីវិតស្នេហាលើគ្រែរបស់អ្នកកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយទៅៗ !

៨ ចំណុចដែលនាំឱ្យជីវិតស្នេហាលើគ្រែរបស់អ្នកកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយទៅៗ !

October 19, 2017 03:48 PM

ក្នុងជីវិតស្នេហា ក្រៅពីការយល់ចិត្តគ្នា ការស្រលាញ់គ្នា ការមើលថែ និងយល់ដឹងពីសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកនោះ រឿងលើគ្រែក៏ជារឿងមិនអាចមើលរំលងបានដែរ។

ចំណេះដឹង
ព័ត៍មានតាមប្រតិទិន
ហោរាសាស្ត្រ